చిరునామా
హెల్త్ సెంటర్ ఆ డ్ కాలొనీ య్‌క్త్,
బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక 560063
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్
మ్యాప్

ఆ డ్ కాలొనీ ఎలహంకా హెల్త్ సూబ్సేంటెర్ - నివేదికలు

సమీపంలోని ఆస్పత్రులు

చిరునామా: జనరల్ హాస్పిటల్ జనరల్ హాస్పిటల్ రోడ్, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560064
ఫోన్: 080-28562588

సమీప ఆరోగ్య కేంద్రాలు

చిరునామా: ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ ఆప్ట్స్, ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ స్కూల్, బాగలూరు క్రాస్, ఎలహంకా, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560063
చిరునామా: ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ అబ్బిగేరె, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560090
చిరునామా: బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక
చిరునామా: ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560090


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.