చిరునామా
ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ అబ్బిగేరె,
బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక 560090
అనుభవం
వినియోగదారులు అబ్బిగేరె ౨౪క్ష్౭ ఉ ప్ హ్ సీ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కోసం క్రింది అనుభవాలను నివేదించారు:
  • సౌకర్యం వద్ద అనుభవం మంచిది.
  • వారి చికిత్స కోసం ఇతరులకు సదుపాయాన్ని సిఫారసు చేస్తారు.
  • ఈ సదుపాయం శుభ్రంగా ఉంది.
  • సౌకర్యం వారి డబ్బు కోసం అందుకున్న విలువ.
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్
మ్యాప్

అబ్బిగేరె ౨౪క్ష్౭ ఉ ప్ హ్ సీ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ - నివేదికలు

సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  May 29
అనుభవం మంచిది
సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  May 5, 2021
అనుభవం మంచిది
సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  July 12, 2020
అనుభవం మంచిది
సిఫారసు చేస్తాం

సమీపంలోని ఆస్పత్రులు

చిరునామా: జనరల్ హాస్పిటల్ జనరల్ హాస్పిటల్ రోడ్, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560064
ఫోన్: 080-28562588

సమీప ఆరోగ్య కేంద్రాలు

చిరునామా: హెల్త్ సెంటర్ ఆ డ్ కాలొనీ య్‌క్త్, ఆప్ట్స్, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560063
చిరునామా: ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ ఆప్ట్స్, ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ స్కూల్, బాగలూరు క్రాస్, ఎలహంకా, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560063
చిరునామా: బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక
చిరునామా: ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్ హ్ సీ, బంగలోరే నార్త్, బంగలోరే, కర్నాటక  560090


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.