முகவரி
ந்ர் றைய ஸர்கல் 150 ஃப்ட் ரிங் ரோட்,
ராஜ்கோட், குஜராத் 360007
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for அமிருத பெதியகரே ஹாஸ்பிடல்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

அமிருத பெதியகரே ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  September 6, 2022
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: மடவ் வடிக்க, சோஜித்ரநகர் மைந் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360007
முகவரி: ஆபொஸிட் கொம்மிஸ்சோனெற் பஂகலோ, ராமிகிரிஷின நகர் மைந் ரோட், வைராநீ ஸ்கூல் சோவோக், ராஜ்கோட், குஜராத்  360002
முகவரி: நெக்ஸ்ட் தொ ஹோழி ஸேஂட் ஸ்கூல், கலவாத் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360001
முகவரி: ந்ர் ஹடப்க் பாங்க், பிஸைட்ஸ் மாருதி ட்ரைவிஂக் ஸ்கூல், பாண்சுவடி மைந் ரோட், ந்ர் லக்ஷ்மிநகர் சோவோக், ராஜ்கோட், குஜராத்  360001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.