முகவரி
40 அ, இன்ராபுரி, ஆபொஸிட் பெல் காதே,
ரைசென் ரோட் ம்ஸ்ப் நகர்,
போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ் 462011
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

ஆனந்த் ஷ்ரீ ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: 115, பேராஸிய ரோட் நியர் ஸிஂட்ஹீ காலொநீ, போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001
முகவரி: ப்லாக் 7, நியர் மாத மந்டிர், சஞ்சாய் காஂப்லெக்ஸ், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462003

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: பேராஸிய போபல் ரோட், நியர் பூச் சத்ண்ட், இன்ப்றொன்ட் ஆஃப் டஹஸில் ஆஃபீஸ், பேராஸிய, போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  463106
முகவரி: வார்ட் நோ 1, ஏர்‌போர்ட் ரோட், காஂதி நகர், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462036
தொலைபேசி: 0755-4045088
முகவரி: 25, கோளர் ரோட், னாய பூரா, பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462007
தொலைபேசி: 0755 241 4005

அருகிலுள்ள வைத்தியர்கள்

முகவரி: பிஹைஂட் ஹானுமன் மந்டிர், 1100 க்வார்டர், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462016
முகவரி: வார்ட் நோ 5, கோஹெ பிஜா, பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001
முகவரி: சோழ ரோட், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.