చిరునామా
గోహైన్ కుకురచువా,
మరియని, జోర్ాత్, అస్సాం 785616
అనుభవం
వినియోగదారులు అట్తపం మ్ఫ్‌క్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కోసం క్రింది అనుభవాలను నివేదించారు:
  • సౌకర్యం వద్ద అనుభవం మంచిది.
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్
మ్యాప్

అట్తపం మ్ఫ్‌క్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ - నివేదికలు

సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  November 21, 2022
అనుభవం మంచిది


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.