முகவரி
பக்ச்சூங் ரோட்,
மரியாணி, ஜோற்த், அஸ்ஸாம் 785011
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for பக்ச்சூங் பிப்க் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்
வரைபடம்

பக்ச்சூங் பிப்க் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 4
அனுபவம் நல்லதல்ல
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  April 2
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  April 23, 2021
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.