ವಿಳಾಸ
ಬೊರ್ಭೇತ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಜೋರ್ಹಾತ್,
ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ 785004
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • 24-ಗಂಟೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಮಳಿಗೆ
ಅನುಭವ
ಬರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
  • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ
ಬರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
  • ನಗದು

ಬರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  March 3, 2020
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 16, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  May 9, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  May 9, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಸೀಸೀ ಹಂಡಿಕುಎ ಪಾತ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಬೋರ್ಡೋಲೋಇ ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ, ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ  785001
ವಿಳಾಸ: ಬ್ಲಾಕ್ ನೋ 9 ಜೋರ್ಹಾತ್ ಟೌನ್, ಜೈಲ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಜೋರ್ಹಾತ್ ಈಸ್ಟ್, ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ  785001
ದೂರವಾಣಿ: 9127096800


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.