முகவரி
பொர்பேத ஜைல் ரோட் ஜோற்த்,
ஜோற்த், அஸ்ஸாம் 785004
வசதிகள்
  • 24-மணி வேதியியல் கடை
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for பாருஅ ஸர்ஜிகல் ஸெஂடர் அ யூநிட் ஆஃப் ப்ர்க் ஹெல்த்கர் ஹாஸ்பிடல்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
  • அவர்களின் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்கப்படும்.
  • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள்.
  • வசதி சுத்தமாக உள்ளது.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at பாருஅ ஸர்ஜிகல் ஸெஂடர் அ யூநிட் ஆஃப் ப்ர்க் ஹெல்த்கர் ஹாஸ்பிடல்:
  • இந்த சக்கர நாற்காலி மூலம் அணுக முடியும்.
  • ஏராளமான நிறுத்தம் உள்ளது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

பாருஅ ஸர்ஜிகல் ஸெஂடர் அ யூநிட் ஆஃப் ப்ர்க் ஹெல்த்கர் ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  March 3, 2020
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 16, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 9, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 9, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: ஸீஸீ ஹ்யாஂடிக் பாத், ஆபொஸிட் போர்தொழோய் ரெஸிடெந்ஸீ, ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785001
முகவரி: ப்லாக் நோ 9 ஜோற்த் டௌந், ஜைல் ரோட், நியர் ஜைல் ரோட் க்ராஸிஂக், ஜோற்த் ஈஸ்ட், ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785001
தொலைபேசி: 9127096800

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: கோஹைன் கூக்கூறசுவ, மரியாணி, ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785616
முகவரி: ௌநியாதி ச் ஸீ, ௌநியாதி சாத்திர ரோட், நியர் நம்கர், கமலாபாரி ப்லாக் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர், ஜோற்த், அஸ்ஸாம்


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.