ವಿಳಾಸ
ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ 462016
ಅನುಭವ
ಭೋಪಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
  • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
  • ನಗದು

ಭೋಪಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 27
ಅನುಭವವು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  December 9, 2020
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  May 9, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು

ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: 115, ಬೆರಸಿಯ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಸಿಂಧಿ ಕಾಲೊನೀ, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462001
ವಿಳಾಸ: ಬ್ಲಾಕ್ 7, ನಿಯರ್ ಮತ ಮಂದಿರ್, ಸ್ಯಾಂಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462003

ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಬೆರಸಿಯ ಭೋಪಾಲ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ಬುಸ್ ಸತಾಂಡ್, ಇನ್ಫ್‌ರೋಂತ್ ಆಫ್ ತಹ್ಸಿಲ್ ಆಫೀಸ್, ಬೆರಸಿಯ, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  463106
ವಿಳಾಸ: ವಾರ್ಡ್ ನೋ 1, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿ ನಗರ್, ಫಂಡ, ಹುಜ಼ೂರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462036
ದೂರವಾಣಿ: 0755-4045088
ವಿಳಾಸ: 25, ಕೋಲಾರ್ ರೋಡ್, ನಯ ಪೂರ, ಫಂಡ, ಹುಜ಼ೂರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462007
ದೂರವಾಣಿ: 0755 241 4005

ಸಮೀಪದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರೀಸ್

ವಿಳಾಸ: ಬಿಹೈಂಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ್, 1100 ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಫಂಡ, ಹುಜ಼ೂರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462016
ವಿಳಾಸ: ವಾರ್ಡ್ ನೋ 5, ಕೋಹೆ ಫೀಜಾ, ಫಂಡ, ಹುಜ಼ೂರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462001
ವಿಳಾಸ: ಚೋಳ ರೋಡ್, ಫಂಡ, ಹುಜ಼ೂರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.