చిరునామా
భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్ 462016
అనుభవం
వినియోగదారులు భోపాల్ ఫ్ర్యాక్చర్ హాస్పిటల్ కోసం క్రింది అనుభవాలను నివేదించారు:
  • సౌకర్యం వద్ద అనుభవం మంచిది.
  • వారి చికిత్స కోసం ఇతరులకు ఈ సదుపాయాన్ని సిఫార్సు చేయరు.
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్

భోపాల్ ఫ్ర్యాక్చర్ హాస్పిటల్ - నివేదికలు

సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  June 27
అనుభవం మంచిది కాదు
సిఫార్సు చేయదు
సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  December 9, 2020
అనుభవం మంచిది
సమీక్ష ఇచ్చింది అనామక •  May 9, 2018
అనుభవం మంచిది

సమీపంలోని ఆస్పత్రులు

చిరునామా: 115, బెరసియా రోడ్ నియర్ సింధీ కాలొనీ, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462001
చిరునామా: బ్లాక్ 7, నియర్ మాట మందిర్, సంజయ్ కాంప్లెక్స్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462003

సమీప ఆరోగ్య కేంద్రాలు

చిరునామా: బెరసియా భోపాల్ రోడ్, నియర్ బస్ శాథండ్, ఇన్‌ఫ్రోన్‌ట్ ఒఫ్ టఃసిల్ ఆఫీస్, బెరసియా, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  463106
చిరునామా: వార్డ్ నో 1, ఏర్‌పోర్ట్ రోడ్, గాంధీ నగర్, ఫండ, హ్యూసర్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462036
ఫోన్: 0755-4045088
చిరునామా: 25, కోలార్ రోడ్, నయ పుర, ఫండ, హ్యూసర్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462007
ఫోన్: 0755 241 4005

సమీపంలోని డిపెన్సరీస్

చిరునామా: బిహైండ్ హనుమాన్ మందిర్, 1100 క్వార్టర్, ఫండ, హ్యూసర్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462016
చిరునామా: వార్డ్ నో 5, కోహె ఫీజ, ఫండ, హ్యూసర్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462001
చిరునామా: చోళ రోడ్, ఫండ, హ్యూసర్, భోపాల్, మధ్య ప్రదేశ్  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.