ವಿಳಾಸ
7 2,
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ರೋಡ್,
ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ 700027
ಇಲಾಖೆಗಳು
 • ಹೊರರೋಗಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ
 • ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
 • ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ಎಕ್ಸರೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ಆರ್ಐ
ಅನುಭವ
ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಮ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
 • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
 • ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
 • ಸೌಲಭ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ.
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
 • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ
ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಮ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
 • ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
 • ನಗದು
 • ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್
 • ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಮ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  September 23, 2020
ಅನುಭವವು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  October 4, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  July 10, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  July 9, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 30, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು

ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಪೀ 13 ನಾಣಿ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ ಚೌಡ್‌ಹ್ಯುರೀ ಆವನ್ಯೂ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700014
ವಿಳಾಸ: 8 ಬೀ, ನಿಯರ್ ಗರಿಯಾಹತ್ ಪಂಟಲೂನ್ಸ್, ಬಳ್ಳೈಗುಂಗೆ, ಗರ್ಚ ಸ್ಟ್ ಲೇನ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700019
ವಿಳಾಸ: ಪೀ 4 5, ಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲ್ಕ್‌ಶ್ಕ್ಷೀಈ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆ, ಗರಿಯಾಹತ್ ರೋಡ್, ಬಿಸೈಡ್ ಧಾಕುರಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700029
ವಿಳಾಸ: 97 ಆ, ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸದರ್ನ್ ಆವನ್ಯೂ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700029

ಹತ್ತಿರದ ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: 109 111, ಬೀ ಕೇ ಪಾಲ್ ಆವನ್ಯೂ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700005
ದೂರವಾಣಿ: 2530-8504

ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ವಿಳಾಸ: 52 1a, ಸ್ ನ್ ಪಂಡಿತ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700025
ವಿಳಾಸ: 18, ಗೊಬ್ರ ರೋಡ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್
ದೂರವಾಣಿ: 2329-7170
ವಿಳಾಸ: 114, ಆ ಜ್ ಸೀ ಬೋಸ್ ರೋಡ್, ಬಿಸೈಡ್ ರಾಜ್ಗ್ರಾಂ ಪಾಂಡ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700014
ದೂರವಾಣಿ: 2265-5771 / 6876
ವಿಳಾಸ: 57, ಬೇಲಿಯಾಘಾತ ಮೇನ್ ರ್ಡ್, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್  700010


Wounds and Injuries
Blood Count Tests
Cardiac Arrest
Liver Function Tests

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.