முகவரி
7 2,
டைமஂட் ஹார்பர் ரோட்,
கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள் 700027
துறைகள்
 • வெளிநோயாளர்
வசதிகள்
 • ஆம்புலன்ஸ் சேவை
 • இரத்த வங்கி
 • உணவகத்தில்
 • லேப் அண்ட் ப்ளட் டெஸ்ட்
 • எக்ஸ்ரே மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for க்யால்கட மெடிகல் ரிஸர்ச் இந்ஸ்டிட்யூட் க்மிரி ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
 • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள்.
 • தங்கள் சிகிச்சைக்கு இந்த வசதி மீண்டும் பரிசீலிக்கப்படும்.
 • மருத்துவ நிலையில் இந்த வசதி இல்லை.
 • வசதிக்காக காத்திருங்கள் குறுகிய காலங்கள்.
 • வசதி உள்ள மருத்துவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல.
 • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல.
 • வசதி மிகவும் விலை உயர்ந்தது.
 • வசதி சுத்தமாக உள்ளது.
 • வசதி உள்ள பில்லிங் பிரச்சினைகள் எதிர்கொள்ளும்.
 • வசதிக்காக தங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பைப் பெறவில்லை.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at க்யால்கட மெடிகல் ரிஸர்ச் இந்ஸ்டிட்யூட் க்மிரி ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி எளிதாக அணுக முடியாது.
 • சக்கர நாற்காலி மூலம் இந்த வசதி கிடைக்காது.
 • ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சேவை உள்ளது.
 • ஏராளமான பார்க்கிங் இல்லை.
கட்டணம் முறைகள்
 • பணம்
 • மாஸ்டர் கார்ட்
 • விசா அட்டை
 • பற்று அட்டை
 • கடன் அட்டை

க்யால்கட மெடிகல் ரிஸர்ச் இந்ஸ்டிட்யூட் க்மிரி ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  September 23, 2020
அனுபவம் நல்லதல்ல
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  October 4, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 10, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 9, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 30, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: ப் 13 ஞாநி கோபால் ராய் சௌட்‌ஹ்யுரீ ஆவந்யூ, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700014
முகவரி: 8 ப், நியர் காரியத் பந்தாலூஞ்ஸ், பள்ளய்குங்கே, கார்ச 1ஸ்ட் லேந், கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700019
முகவரி: ப் 4 5, ஸிட் ஸ்கீம் ல்க்ஷ்க்ஷிஇ, ப்லாக் அ, காரியத் ரோட், பிஸைட் தாகுறிய ப்ரிட்ஜ், கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700029
முகவரி: 97 அ, 1ஸ்ட் ஃப்லோர், ஸதர்ந் ஆவந்யூ, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700029

அருகிலுள்ள பெண்கள் மருத்துவமனை

முகவரி: 109 111, ப் க் பால் ஆவந்யூ, கொல்கத்தா, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700005
தொலைபேசி: 2530-8504

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: 52 1a, ச் ன் பந்தித் ஸ்ட்ரீட், கொல்கத்தா, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700025
முகவரி: 18, கொப்ரா ரோட், கொல்கத்தா, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்
தொலைபேசி: 2329-7170
முகவரி: 114, அ ஜு ஸீ போஸ் ரோட், பிஸைட் ராஜ்கிரம் பாஂட், கொல்கத்தா, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700014
தொலைபேசி: 2265-5771 / 6876
முகவரி: 57, பேலியாகத்த மைந் ர்ட், கொல்கத்தா, கொல்கத்தா, வெஸ்ட் பெண்கள்  700010


Wounds and Injuries
Blood Count Tests
Cardiac Arrest
Liver Function Tests

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.