ਪਤਾ
20 154,
ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 226016
ਵਿਭਾਗਾਂ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
 • ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ
 • ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ
 • ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
 • 24-ਘੰਟੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ
 • ਲੈਬ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ
 • ਓਪੀਡੀ
 • ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ
ਅਨੁਭਵ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟਰ ਫੋਰ ਨੁਰੋਸਾਇਯੇਨ੍ਸ੍ਸ ਟ੍ਰਾਉਮਾ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ:
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਸੀ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ.
 • ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ.
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹਨ.
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਹੈ.
 • ਸੁਵਿਧਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਫ ਹੈ.
 • ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ
ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ
ਸੇਂਟਰ ਫੋਰ ਨੁਰੋਸਾਇਯੇਨ੍ਸ੍ਸ ਟ੍ਰਾਉਮਾ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
 • ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ.
 • ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹੈ
 • ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
 • ਨਕਦ
 • ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ
 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਸੇਂਟਰ ਫੋਰ ਨੁਰੋਸਾਇਯੇਨ੍ਸ੍ਸ ਟ੍ਰਾਉਮਾ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 29, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 18, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 16, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  May 18, 2018
ਅਨੁਭਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: ਕ੍ਪ 8, ਨਿਯਰ ਸ੍ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਓਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਰਾਗ, ਕਾਨਪੁਰ ਰੋਡ, ਲ੍ਡਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226012
ਪਤਾ: ਆ 1654, 1655, ਨਿਯਰ ਆਸ਼ਿਅਨਾ ਚੌਰਾਹਾ, ਓਂ ਰੋਡ ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਗਾ ਮਾਰ੍ਟ, ਲ ਦ ਆ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226012
ਪਤਾ: ਬ 719, ਮਹਾਨਗਰ, ਨਿਯਰ ਚਾਨਣੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਾਸਿਂਗ, ਸੇਕ੍ਟਰ ਸੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226006

ਨੇੜਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: ਅਰ੍ਬਨ ਕਮ੍ਯੂਨਿਟੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ ਆਂਡ, ਚੰਦੇਰ ਨਗਰ, ਬਿਸਾਇਡ ਪੋਸ੍ਟ ਟੇਲਿਗ੍ਰੈਫ ਆਫੀਸ ਬਸਨ੍ਲ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226005
ਪਤਾ: ਉਚਕ ਐਸ਼ਬਾਘ, ਪੀਲੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਐਸ਼ਬਾਘ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226003
ਫੋਨ: 5222651101
ਪਤਾ: ਬਾਲ ਮਹਿਲਾ ਚਿਕਿਤਸਲਯਾ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਇੰਦਿਰਾ ਨਗਰ, ਆਪ ੇਰਾਂ ਕਾਨਵੇਂਟ ਕਾਲੇਜ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226016
ਪਤਾ: ਬਾਲ ਮਹਿਲਾ ਚਿਕਿਤਸਲਯਾ ਆਵਾਂ ਪਾਰਸੂਤੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰੇਡਕਰੋਸ ਲ੍ਕੋ, ਕੈਸੇਰਬਾਘ ਲੁੱਕਣੋਵ, ਬਸ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226018
ਫੋਨ: 5222624433

ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਪਤਾ: ਪੈਂਚਯਟ ਭਾਵਾਂ, ਸਰੋਜਨੀਨਗਰ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226002
ਪਤਾ: ਰੂਰਲ, ਸਰੋਜਨੀਨਗਰ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226401
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਟੇਂਪੇਲ, ਸਰੋਜਨੀਨਗਰ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226009
ਪਤਾ: ਅਲੂ ਨਗਰ ਡਿਗੂਰਿਯਾ, ਨਿਯਰ ਪੂਰਬ ਗਾਓਂ, ਚਿਨ੍ਹਤ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226201


Head Injuries
First Aid
Emergency Medical Services
After Surgery

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.