ವಿಳಾಸ
ಸೀಸೀ ಹಂಡಿಕುಎ ಪಾತ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಬೋರ್ಡೋಲೋಇ ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ,
ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ 785001
ಅನುಭವ
ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
  • ನಗದು

ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 23, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು

ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಬ್ಲಾಕ್ ನೋ 9 ಜೋರ್ಹಾತ್ ಟೌನ್, ಜೈಲ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಜೋರ್ಹಾತ್ ಈಸ್ಟ್, ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ  785001
ದೂರವಾಣಿ: 9127096800


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.