ਪਤਾ
ਸੀਸੀ ਹਾਂਡੀਕ਼ੂਏ ਪਾਠ, ਆਪੋਸਿਟ ਬੋਰਡੋਲੋਈ ਰੇਸਿਡੇਨ੍ਸੀ,
ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ 785001
ਅਨੁਭਵ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਆਇ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ:
  • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
  • ਨਕਦ

ਚੰਦਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਆਇ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  June 23, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.