முகவரி
ஸீஸீ ஹ்யாஂடிக் பாத், ஆபொஸிட் போர்தொழோய் ரெஸிடெந்ஸீ,
ஜோற்த், அஸ்ஸாம் 785001
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for சந்திர பிரபா ஐ ஹாஸ்பிடல்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

சந்திர பிரபா ஐ ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 23, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: ப்லாக் நோ 9 ஜோற்த் டௌந், ஜைல் ரோட், நியர் ஜைல் ரோட் க்ராஸிஂக், ஜோற்த் ஈஸ்ட், ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785001
தொலைபேசி: 9127096800

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: கோஹைன் கூக்கூறசுவ, மரியாணி, ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785616
முகவரி: ௌநியாதி ச் ஸீ, ௌநியாதி சாத்திர ரோட், நியர் நம்கர், கமலாபாரி ப்லாக் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர், ஜோற்த், அஸ்ஸாம்


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.