முகவரி
மதபார்,
ஈஷ்வாரிய ரோட்,
ராஜ்கோட், குஜராத் 360006
துறைகள்
 • அவசர
வசதிகள்
 • ஆம்புலன்ஸ் சேவை
 • உணவகத்தில்
 • வேதியியல் கடை
 • 24-மணி வேதியியல் கடை
 • அவசர துறை
 • லேப் அண்ட் ப்ளட் டெஸ்ட்
 • அன்புமணி
 • எக்ஸ்ரே மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for க்ரைஸ்ட் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
 • அவர்களின் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்கப்படும்.
 • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக இந்த வசதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய மாட்டார்கள்.
 • மருத்துவ நிலையில் இந்த நிலையத்தில் தீர்வு காணப்பட்டது.
 • வசதிக்காக காத்திருங்கள் குறுகிய காலங்கள்.
 • வசதி உள்ள மருத்துவர்கள் நல்லவர்கள்.
 • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள்.
 • வசதி இல்லை.
 • வசதி சுத்தமாக உள்ளது.
 • வசதி உள்ள பில்லிங் பிரச்சினைகள் எதிர்கொள்ளும்.
 • வசதிக்காக தங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பு பெற்றது.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at க்ரைஸ்ட் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி எளிதாக அணுக முடியாது.
 • இந்த சக்கர நாற்காலி மூலம் அணுக முடியும்.
 • ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சேவை உள்ளது.
 • ஏராளமான நிறுத்தம் உள்ளது.
கட்டணம் முறைகள்
 • பணம்

க்ரைஸ்ட் ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 21, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்
மறுபடியும் நடக்காது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: மடவ் வடிக்க, சோஜித்ரநகர் மைந் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360007
முகவரி: ஆபொஸிட் கொம்மிஸ்சோனெற் பஂகலோ, ராமிகிரிஷின நகர் மைந் ரோட், வைராநீ ஸ்கூல் சோவோக், ராஜ்கோட், குஜராத்  360002
முகவரி: நெக்ஸ்ட் தொ ஹோழி ஸேஂட் ஸ்கூல், கலவாத் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360001
முகவரி: ந்ர் றைய ஸர்கல் 150 ஃப்ட் ரிங் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360007


Head Injuries
First Aid
Emergency Medical Services
After Surgery

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.