முகவரி
150 ஃபீட் ரிங் ரோட்,
ராஜ்கோட், குஜராத் 360007
வசதிகள்
  • அவசர துறை
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for ட்ரைவ் திரேன் பழ்து ஹாஸ்பிடல் ஓர்த்தொபேதிக்ஸ்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
  • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள்.
  • தங்கள் சிகிச்சைக்கு இந்த வசதி மீண்டும் பரிசீலிக்கப்படும்.
  • வசதி உள்ள எந்தவொரு பில்லிங் பிரச்சினைகளையும் சந்திக்கவில்லை.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at ட்ரைவ் திரேன் பழ்து ஹாஸ்பிடல் ஓர்த்தொபேதிக்ஸ்:
  • ஆம்புலன்ஸ் சேவை இல்லை.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

ட்ரைவ் திரேன் பழ்து ஹாஸ்பிடல் ஓர்த்தொபேதிக்ஸ் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  September 25, 2022
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்க மாட்டேன்
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  September 5, 2022
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
மீண்டும் வருவீர்கள்

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: மடவ் வடிக்க, சோஜித்ரநகர் மைந் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360007
முகவரி: ஆபொஸிட் கொம்மிஸ்சோனெற் பஂகலோ, ராமிகிரிஷின நகர் மைந் ரோட், வைராநீ ஸ்கூல் சோவோக், ராஜ்கோட், குஜராத்  360002
முகவரி: நெக்ஸ்ட் தொ ஹோழி ஸேஂட் ஸ்கூல், கலவாத் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360001
முகவரி: ந்ர் றைய ஸர்கல் 150 ஃப்ட் ரிங் ரோட், ராஜ்கோட், குஜராத்  360007


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.