TabletWise.com
 
Address
ੇਸੀ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਸਟਪੁਰ ਨਸ਼ਿਕ,
ਟ੍ਰਮਬਕ ਨਸ਼ਿਕ ਰਾਓਡ,
ਨਿਯਰ ਦਮੋ ਆਫੀਸ,
ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ 422007
Phone Number
Modes of Payment
  • Cash
Map

ੇਸੀ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਸਟਪੁਰ ਨਸ਼ਿਕ - Reviews

Nearby Hospitals

Address: ਸੂਰਯਾ ਆਰਕੇਡ, ੩ਰ੍ਦ ਫ੍ਲੋਰ, ਆਪ ਨਿਮਾਣੀ ਬਸ ਸ੍ਟੈਂਡ, ਨਿਮਾਣੀ, ਪਾਂਚਵਤੀ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422001
Address: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 1, ਨਿਯਰ ਮੌਲੀ ਲਾਨ੍ਸ, ਇਤੀ, ਕਾਮਤਵਦੇ ਨਸ਼ਿਕ, ਆਂਬਾਦ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਵ੍ਰੂਂਦਵਾਨ ਨਗਰ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422011
Address: 487 ਆ ਪੁਨਯਾਈ ਕੇਲਕਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ੍ਤ੍ਂਭ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422002
Address: ਨਿਯਰ ਲਨਂਗ ਮੰਗਲ ਕਾਰਯਾਲਯਾ, ਨ੍ਯੂ ਅਦਗਾਓਂ ਨਾਕਾ, ਪਂਚਵਤੀ, ਸ੍ਵਾਮੀਨਰਯਨ ਨਗਰ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422003

Nearby Women's Hospitals

Address: ਡਸਕ ਪੰਕਕ, ਜੈਲ ਰੋਡ, ਪੰਚਕ ਗਾਓਨਤਾਂ, ਡਸਕ ਪੰਚਕ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422101
Phone Number: 0253-2436058

Nearby Health Centers

Address: ਤਹਾਰਬਾਦ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਓਫ ਵੇਟਰਨਾਰਯ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਪਰਿਮਰਯ ਸ੍ਕੂਲ, ਅਸਖੇਡਾ, ਬਗਲਾਂ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  423303
Phone Number: 02555-233642
Address: ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਪੇਵ੍ਰ ਹਾਉਸ, ਰੇਂਟੇਡ, ਅਤ ਪੋਸ੍ਟ ਅਭੋਨਾ, ਕਲਵਾਨ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  423502
Address: ਕਲਵਾਨ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਬ ਏਡ ਕਲਾਜ, ਅਤ ਪੋਸ੍ਟ ਅਭੋਨਾ, ਕਲਵਾਨ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  423502
Address: ਪੋਸ੍ਟ, ਸ ਸੀ ਆਧੜਵਦ, ਨਿਯਰ ਗ੍ਰਾਂਪੰਚਾਯਾਤ ਆਧੜਵਦ, ਵਿਲੇਜ ਏਰਿਯਾ, ਇਗਤਪੂਰੀ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422402

Nearby Dispensaries

Address: ਸ ਨੋ 224, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਓਲ੍ਡ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਪੋਲੀਸ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਰ੍ਡ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  423203
Address: ਸ ਨੋ 224, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਓਲ੍ਡ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਪੋਲੀਸ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਰ੍ਡ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  423203
Address: ਪਿਮਪਾਲਗਾਓਂ ਖਾਂਬ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਪਾਂਡਵ ਲੇਨੀ, ਦਦੇਗਓਂ, ਪਾਤੱਰਦੀ ਫਾਟਾ, ਨਸ਼ਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  422101


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.