முகவரி
ஏசி ஹாஸ்பிடல் சாற்பூர் நஷிக்,
திரம்பக் நஷிக் ராோட்,
நியர் திமொ ஆஃபீஸ்,
நஷிக், மராஷ்டிர 422007
தொலைபேசி
துறைகள்
 • அவசர
வசதிகள்
 • ஆம்புலன்ஸ் சேவை
 • அன்புமணி
 • எக்ஸ்ரே மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for ஏசி ஹாஸ்பிடல் சாற்பூர் நஷிக்:
 • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
 • அவர்களின் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்கப்படும்.
 • தங்கள் சிகிச்சைக்கு இந்த வசதி மீண்டும் பரிசீலிக்கப்படும்.
 • மருத்துவ நிலையில் இந்த நிலையத்தில் தீர்வு காணப்பட்டது.
 • வசதிக்காக காத்திருங்கள் குறுகிய காலங்கள்.
 • வசதி உள்ள மருத்துவர்கள் நல்லவர்கள்.
 • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல.
 • வசதி இல்லை.
 • வசதி சுத்தமாக இல்லை.
 • வசதி உள்ள எந்தவொரு பில்லிங் பிரச்சினைகளையும் சந்திக்கவில்லை.
 • வசதிக்காக தங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பு பெற்றது.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at ஏசி ஹாஸ்பிடல் சாற்பூர் நஷிக்:
 • வசதி எளிதில் அணுகக்கூடியது.
 • இந்த சக்கர நாற்காலி மூலம் அணுக முடியும்.
 • ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சேவை உள்ளது.
 • ஏராளமான நிறுத்தம் உள்ளது.
கட்டணம் முறைகள்
 • பணம்
வரைபடம்

ஏசி ஹாஸ்பிடல் சாற்பூர் நஷிக் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  November 27, 2022
அனுபவம் நல்லதல்ல
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 29, 2022
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 16, 2022
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  December 9, 2021
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்
மீண்டும் வருவீர்கள்
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 31, 2021
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: சூரியா ஆர்‌கேட், 3ர்ட் ஃப்லோர், ஆப் நிமணி பூச் ஸ்டண்ட், நிமணி, பாண்சுவடி, நஷிக், மராஷ்டிர  422001
முகவரி: ப்லாட் நோ 1, நியர் மௌலி லாந்ஸ், இடி, கமாத்துவதே நஷிக், அம்பத் லிங்க் ரோட், விருந்தவன் நகர், நஷிக், மராஷ்டிர  422011
முகவரி: 487 அ பூணியை கேழ்கர் ஹாஸ்பிடல், அஷோக் ஸ்தம்ப், நஷிக், மராஷ்டிர  422002
முகவரி: நியர் லநஂக் மங்கள் கரியலய, ந்யூ அட்கொன் நாக, பண்சாவடி, சுவாமினராயன் நகர், நஷிக், மராஷ்டிர  422003

அருகிலுள்ள பெண்கள் மருத்துவமனை

முகவரி: தாசாக் பாங்காக், ஜைல் ரோட், பண்சாக் காொண்தான், தாசாக் பண்சாக், நஷிக், மராஷ்டிர  422101
தொலைபேசி: 0253-2436058

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: தஹராபாத் ரோட், நியர் ஆஃப் வேடர்ணறி ஹாஸ்பிடல் பரிமாறி ஸ்கூல், ஆஸ்கெத, பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423303
தொலைபேசி: 02555-233642
முகவரி: ராஜேந்திர பேவ்ர் ஹௌஸ், ரெஂடெட், அத் போஸ்ட் அபோன, கள்வன், நஷிக், மராஷ்டிர  423502
முகவரி: கள்வன் ரோட், நியர் ப் எத் கலாஜ், அத் போஸ்ட் அபோன, கள்வன், நஷிக், மராஷ்டிர  423502
முகவரி: போஸ்ட், ச் ஸீ அதர்வத், நியர் க்ராம்பான்சாயத் அதர்வத், விலேஜ் ஏரியா, இகடிபுரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422402

அருகிலுள்ள வைத்தியர்கள்

முகவரி: ச் நோ 224, ஆஸ்யாட் நகர் ரோட், நியர் ஓல்ட் ஆஸ்யாட் நகர் போலீஸ் ஸ்டேஶந், கூறுவர் வார்ட், நஷிக், மராஷ்டிர  423203
முகவரி: ச் நோ 224, ஆஸ்யாட் நகர் ரோட், நியர் ஓல்ட் ஆஸ்யாட் நகர் போலீஸ் ஸ்டேஶந், கூறுவர் வார்ட், மலேககொண், நஷிக், மராஷ்டிர  423203
முகவரி: பீம்பல்கொண் காம்ப் ஹாஸ்பிடல், பாந்தவ் லீநீ, டடெகொண், பத்தர்டி பாதா, நஷிக், மராஷ்டிர  422101


Head Injuries
First Aid
Emergency Medical Services
After Surgery

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.