முகவரி
சங்கீத ஸாலிடேர், அபவ் இஸிசீ பாங்க், நியர் ஜைன் மந்டிர், முழுந்ட் வெஸ்ட்,
மும்பை, மராஷ்டிர 400080
துறைகள்
 • கண்சிகிச்சை
வசதிகள்
 • வேதியியல் கடை
 • அன்புமணி
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for எயேஹஎாள் அண்ட் ஆப்ட் டையபிடீஸ் க்லிநிக் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
 • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள்.
 • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக இந்த வசதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய மாட்டார்கள்.
 • மருத்துவ நிலையில் இந்த நிலையத்தில் தீர்வு காணப்பட்டது.
 • வசதிக்காக நீண்ட காத்திருப்பு நேரங்கள் உள்ளன.
 • வசதி உள்ள மருத்துவர்கள் நல்லவர்கள்.
 • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல.
 • வசதி மிகவும் விலை உயர்ந்தது.
 • வசதி சுத்தமாக இல்லை.
 • வசதி உள்ள பில்லிங் பிரச்சினைகள் எதிர்கொள்ளும்.
 • வசதிக்காக தங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பைப் பெறவில்லை.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at எயேஹஎாள் அண்ட் ஆப்ட் டையபிடீஸ் க்லிநிக் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி எளிதாக அணுக முடியாது.
 • சக்கர நாற்காலி மூலம் இந்த வசதி கிடைக்காது.
 • ஆம்புலன்ஸ் சேவை இல்லை.
 • ஏராளமான பார்க்கிங் இல்லை.
கட்டணம் முறைகள்
 • பணம்
 • மாஸ்டர் கார்ட்
 • விசா அட்டை
 • பற்று அட்டை
 • கடன் அட்டை

எயேஹஎாள் அண்ட் ஆப்ட் டையபிடீஸ் க்லிநிக் ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  July 9, 2020
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்
மீண்டும் வருவீர்கள்

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: 1 ஸ்ட் ஃப்லோர், யஷ் ஆபபர்த்மேந்ட், ஆப் கும்பல்ல ஹில் ஹாஸ்பிடல், ஆகஸ்ட் கிரந்தி மார்க், மும்பை, மராஷ்டிர  400036
முகவரி: தில்ஹ ஆர்கிட், க்ரௌஂட் ஃப்லோர், அப்னா கர், ஆந்தெரி வெஸ்ட், லோககந்டுவள காஂப்லெக்ஸ், மும்பை, மராஷ்டிர  400053
முகவரி: அ 101, 1ஸ்ட் ஃப்லோர், ஆடித்தி ஸொஸைடீ, ஆபொஸிட் வேர்சொவ டெலிஃபோந் எக்ஸ்‌சேஂஜ், ஃபோர் பஂகலோஸ், மிட, நியர் ர்டோ, மாடெல் டௌந், ஆந்தெரி வெஸ்ட், மும்பை, மராஷ்டிர  400053
முகவரி: ஆபொஸிட் ச்சேதுத பெட்ரோல் பஂக், ஆஃப் ல்ப்ஶ் ரோட், முழுந்ட் வெஸ்ட், மும்பை, மராஷ்டிர  400082

அருகிலுள்ள பெண்கள் மருத்துவமனை

முகவரி: மஹிம் முநிஸிபல், திலிப் குப்தே மார்க், இன் ஃப்ரஂட் ஆஃப் ஷ்ரீ ஸிநிமா, மஹிம் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400016
தொலைபேசி: 2224441652
முகவரி: நைகிொண், வ் வ் தாஹிவழ்காற் பூா மார்க், நைகிொண் தடார் வெஸ்ட் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400014
தொலைபேசி: 2224130369
முகவரி: நைகிொண், வ் வ் தாஹிவழ்காற் பூவா மார்க், நைகிொண் வெஸ்ட் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400014
தொலைபேசி: 2224130369
முகவரி: ஹாஜி சாபூ ஸிடீக்வி முநிஸிபல், வியர் சுவட்ந்திரயுவீர் சவர்கார் ரோட் காதல் ரோட், நியர் கியமன் ஹௌஸ், பிரபாதேவி மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400025
தொலைபேசி: 2224224646

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: எஃப் சொத், வியர் தர்ஷன் சவில், க் த் அம்பேத்கர் மார்க், நியர் ஜைன் டெஂபல், பொய்வதா மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400012
முகவரி: அபியுதய நகர் முன் டிஸ்ப், தொக்ர்ஷி ஜு விரஜ் ர்ட், காடந் க்ரீந் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400033
தொலைபேசி: 2224715292
முகவரி: முன் டிஸ்ப், ஶேக் மிஸ்திரி மார்க், நியர் பூச் டீபொ, அண்டோப் ஹில் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400037
முகவரி: படங்கி முன் டிஸ்ப் 455 ஸீ விஂக் ஸேஂட் அந்தோனி, ச் ர் அ கோ ஓப் ஸொஸைடீ திப்பென் வாடீ, பவனி ஷங்கர் ரோட், தடார் வெஸ்ட் மும்பை, மும்பை, மராஷ்டிர  400028
தொலைபேசி: 2224226636


Retinal Disorders
Pinkeye
Cataract
Glaucoma

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.