முகவரி
துறைகள்
 • அவசர
வசதிகள்
 • ஆம்புலன்ஸ் சேவை
 • இரத்த வங்கி
 • உணவகத்தில்
 • வேதியியல் கடை
 • 24-மணி வேதியியல் கடை
 • அவசர துறை
 • அன்புமணி
 • எக்ஸ்ரே மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for ஹெல்தீ ஹார்ட் அ கஂப்லீட் கார்‌டியாக் கேர் ஸெஂடர் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
 • அவர்களின் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்கப்படும்.
 • தங்கள் சிகிச்சைக்கு இந்த வசதி மீண்டும் பரிசீலிக்கப்படும்.
 • மருத்துவ நிலையில் இந்த நிலையத்தில் தீர்வு காணப்பட்டது.
 • வசதிக்காக நீண்ட காத்திருப்பு நேரங்கள் உள்ளன.
 • வசதி உள்ள மருத்துவர்கள் நல்லவர்கள்.
 • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள்.
 • வசதி மிகவும் விலை உயர்ந்தது.
 • வசதி சுத்தமாக உள்ளது.
 • வசதி உள்ள பில்லிங் பிரச்சினைகள் எதிர்கொள்ளும்.
 • வசதிக்காக தங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பு பெற்றது.
அணுகல்தன்மை
Users have reported the following in terms of accessing the facilities at ஹெல்தீ ஹார்ட் அ கஂப்லீட் கார்‌டியாக் கேர் ஸெஂடர் ஹாஸ்பிடல்:
 • வசதி எளிதில் அணுகக்கூடியது.
 • இந்த சக்கர நாற்காலி மூலம் அணுக முடியும்.
 • ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சேவை உள்ளது.
 • ஏராளமான நிறுத்தம் உள்ளது.
கட்டணம் முறைகள்
 • பணம்
 • மாஸ்டர் கார்ட்
 • விசா அட்டை
 • பற்று அட்டை
 • கடன் அட்டை

ஹெல்தீ ஹார்ட் அ கஂப்லீட் கார்‌டியாக் கேர் ஸெஂடர் ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 18, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்
மீண்டும் வருவீர்கள்
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 26, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
பரிந்துரைக்கிறேன்
மீண்டும் வருவீர்கள்
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 9, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: இஂடஸ்ட்ரியல் ஏரியா ஃபேஸ் ீ, சந்திகர், ஏர்‌போர்ட் சோவோக், சந்திகர்  160003
தொலைபேசி: 1722655752
முகவரி: ர்வெடிக் டிஸ்‌பெந்‌ஸரீ ஹோமீயோபதிக் டிஸ்‌பெந்‌ஸரீ, ஸெக்டர் 47 ப், ப்யாக் ஸைட் போஸ்டோப்பிசெ, சந்திகர்  160047
தொலைபேசி: 1722631047
முகவரி: கூவ்ட் பில்டிஂக், கைம்புவல, நியர் கூவ்ட் ஸ்கூல், சந்திகர்  160103

அருகிலுள்ள வைத்தியர்கள்

முகவரி: ஹோமீயோபதிக், அத் ஹ்ட் 47, ப்யாக் ஸைட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ், சந்திகர் ஹ்ட் 47, சந்திகர்  160047
தொலைபேசி: 1722631047
முகவரி: ஸெக்டர் 28 ப், நியர் குருடுவாற, ஸெக்டர் 28, சந்திகர்  160028
தொலைபேசி: 1722679011
முகவரி: ஸெக்டர் 37, கூவ்ட் ஸ்கூல், ஸெக்டர் 37 சந்திகர், சந்திகர்  160036
தொலைபேசி: 1722677010


Head Injuries
First Aid
Emergency Medical Services
After Surgery

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.