ವಿಳಾಸ
ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ರೋಡ್,
ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್ 834009
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅನುಭವ
ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
  • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
  • ಸೌಲಭ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ.
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ.
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ
ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
  • ನಗದು

ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 6, 2018
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಪುನಃ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಪ್ಲಾಟ್ ನೋ 254 ಈಇ ಬೀ, ನಿಯರ್ ಸೆನೆತೋರಿಂ ಮೊರೆ, ತುಪುದನ, ಹತಿಯ, ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್  834003
ವಿಳಾಸ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕೈಯೇಟ್ರೀ, ಕಾಣ್ಕೆ, ರಾಂಚಿ, ಕಾಣ್ಕೆ, ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್  834006
ದೂರವಾಣಿ: 0651-2451115
ವಿಳಾಸ: ಪಿಸ್ಕ ಮೊರೆ ಹೇಹಾಲ್, ಇಟ್ಕಿ ರೋಡ್, ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್  834001

ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ವಿಳಾಸ: ಚ್ಕ್ ಬೇರೊ, ಬೇರೊ, ನಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೇರೊ, ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್  835202
ವಿಳಾಸ: ಸ್ ಡ್ ಹ್ ಬುಂದು, ಆಸ್ಪಾಟಲ್ ತೊಳಿ ಬುಂದು, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬುಂದು, ಬುಂದು, ರಾಂಚಿ, ಝಾರ್ಖಂಡ್  835204


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.