ವಿಳಾಸ: ಬ್ಲಾಕ್ ಆ 2 1 569, ಬಿಸೈಡ್ ಆಂಧ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಭಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಲ್ಲಕುಂಟ, ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀ ರೋಡ್, ಹಿಂದಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500044
ವಿಳಾಸ: ಸರ್ವೇ ನೋ 93 2 125, ಆಪೊಸಿಟ್ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಅಯಲ್, ಶಾಂತಿ ನಗರ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500039
ವಿಳಾಸ: 4 1 16 8, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಂಡೌಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಬಿಡ್ಸ್, ತಿಲಕ್ ರೋಡ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500001
ವಿಳಾಸ: 23 1 863, ನಿಯರ್ ಂಚ್‌ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಮೊಘಲ್ಪುರ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500024
ವಿಳಾಸ: 3 9 9 10 14, ಆಪೊಸಿಟ್ ತೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಾರಧನಗರ್, ರಾಮಾಂಟಪೂರ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500013
ವಿಳಾಸ: 16 31 494 495, ತ್ ಫೇಸ್, ಜ್ಣಟು ರೋಡ್, ಕ್ಫ್ಬ್ ಕಾಲೊನೀ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500072
ವಿಳಾಸ: ಗುಡಿಮಳ್ಕಾಪೂರ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಲೀಕ್ ಆಫೀಸ್, ಮೆಹ್ದಿಪಟ್ಣಂ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500028
ವಿಳಾಸ: 8 3 231 ಆ 516, 517, ಆ ಬ್ಲಾಕ್, ಯೌಸುಫ್ಗುಡ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500045
ವಿಳಾಸ: ಪ್ಲಾಟ್ ನೋ 565, ಧರಣಿ ದೇವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ತೋ ವೋಲ್ಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರ್ ಶೋರುಮ್, ಜ್ವ್ಬಿಲ್ ಹಿಲ್ಸ್, ರೋಡ್ ನೋ 92, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500034
ವಿಳಾಸ: 3 5 836 1 ತೋ 3 5 838, ಹೈದೆರ್ಗುದ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೋಡ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500029
ವಿಳಾಸ: 9 1 87, ಬಿಸೈಡ್ ಕೀಸ್ ಹೈ ಸ್ಚೂ, 9 1 87 1 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ರೋಡ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500003
ವಿಳಾಸ: ಅಪೋಲೊ ಡ್ರ್ದೊ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಕಂಚಂಬಘ್, ಡ್ಮ್ರ್ಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500058
ವಿಳಾಸ: 12 2 823 46 ಆ, ನ್ದ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ಸ್ ವಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಂತೋಷ್ ನಗರ್ ಕಾಲೊನೀ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500028
ವಿಳಾಸ: ಪ್ಲಾಟ್ ನೋ 9 ಆ, ಮಡಿನಗುಡ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ  500049

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.