ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿਂਗ, ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800016
ਪਤਾ: ਰੋਡ ਨੋ 13 ਸੀ, ਨਿਯਰ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਗੁਮਟੀ, ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800016
ਪਤਾ: ਕਂਕਰਬਾਘ, ਨਯਾ ਟੋਲਾ, ਕੁਮਰਾਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800001
ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 7, ਸ਼ੇਖ੍ਪੂਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਥਾਨੀ ਰੋਡ ਬੇਲੀ ਰੋਡ, ਸ੍ਬੀ ਆਫਿਸਰ੍ਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800014
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਪਟਨਾ ਮੇਡਿਕਲ ਕਾਲੇਜ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਪਥ ਰੋਡ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800004
ਪਤਾ: ਜੀਤੂ ਲਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲਾ ਪਰ ਸਿਟੀ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800008
ਪਤਾ: ਸੀਸੀ 78, ਕਂਕਰਬਾਘ, ਲੋਹੀਆ ਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800020
ਪਤਾ: ਨ੍ਯੂ ਬੇਲੀ ਰੋਡ ਡਨਾਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  801503
ਪਤਾ: ਰੂਪਸਪੁਰ, ਰੋਬ ਨਾਹਰ, ਵੇਸ੍ਟ ਬੇਲੀ ਰੋਡ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800003
ਪਤਾ: ਸਿਪਰਾਈ, ਨਿਯਰ ਬਸ ਸ੍ਟੈਂਡ, ਇਯਾਕ ਰੋਡ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800020
ਪਤਾ: ਰ ਹ ਬਿਹਤਾ, ਨੇਵਰ ਰੇਲਵੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਾ, ਬਿਹਤਾ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  801103
ਫੋਨ: 06152-252085
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਏਲੇਕ੍ਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ਾਪ, ਕਂਕਰਬਾਘ, ਲੋਹੀਆ ਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ  800020

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.