ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 254 ਈਈ ਬ, ਨਿਯਰ ਸੇਨੇਠੋਰਿਉਂ ਮੋਰੇ, ਤੂਪੁਦਾਣਾ, ਹਤਿਆ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834003
ਪਤਾ: ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਇਨ੍ਸ੍ਟਿਟ੍ਯੂਟ ਓਫ ਸਾਇਕਾਇਯੇਟ੍ਰੀ, ਕਾਨਕੇ, ਰਾਂਚੀ, ਕਾਨਕੇ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834006
ਫੋਨ: 0651-2451115
ਪਤਾ: ਪੀਸਕਾ ਮੋਰੇ ਹਿਹਲ, ਇਤਕੀ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001
ਪਤਾ: ਸ਼ਾਪ ਨੋ 6 ਆ, 3roadfloor ਗੇਲ ਚਰ੍ਚ ਸ਼ਾਪਿਂਗ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ ਮੈਂ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001
ਪਤਾ: ਬਾਜਰਾ ਰਾਂਚੀ, ਹਿਹਲ, ਨਿਯਰ ਇਤੀ ਬਸ ਸ੍ਟੈਂਡ, ਪੀਸਕਾ ਮੋਰੇ, ਇਤਕੀ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834005
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਕਦਰੂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਡ੍ਜ, ਕਦਰੂ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834002
ਪਤਾ: ਨੇਕ੍ਸ੍ਟ ਤੋ ਰਿਮਸ, ਬਰੀਆਤੂ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834009
ਪਤਾ: ਤੜਪਕਣਾ, ਉਧਵ ਬਾਬੂ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001
ਪਤਾ: ਪੁਰੂਲੀਆ ਰੋਡ ਰਾਂਚੀ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਸੰਧਯਾ ਸਿਨਿਮਾ, ਪੁਰੂਲੀਆ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001
ਪਤਾ: ਮੋਰਾਬਾਦੀ, ਹਰਿਹਰਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834008
ਪਤਾ: ਯਾਦਵ ਭਾਵਾਂ, ਕਰਾਮਤੋਲੀ ਰਾਂਚੀ ਝਾਰਖੰਡ 834001, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.