पत्ता
माजूली कॉलेज रोड,
डॉरीया गॅओन,
अनुभव
वापरकर्ते कमलाबारी बफक प्राइमरी हेल्त सेंटरसाठी पुढील अनुभव नोंदवले आहेत:
  • सुविधा येथे अनुभव चांगले होते.
देयक मोड
  • रोख

कमलाबारी बफक प्राइमरी हेल्त सेंटर - पुनरावलोकने

द्वारे पुनरावलोकन अनामित •  May 23, 2022
अनुभव चांगला होता

जवळील रुग्णालये

पत्ता: सीसी हंदीक़ुए पाठ, ऑपोसिट बोर्दोलॉ रेसिडेन्सी, जोरहाट, अस्सं  785001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upसामायिक करा

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.