पत्ता
पो टा माहुवा,
मैं बझार, 32,
अनुभव
वापरकर्ते कारचेलिया प्राइमरी हेल्त सेंटरसाठी पुढील अनुभव नोंदवले आहेत:
  • सुविधा येथे अनुभव चांगले होते.
देयक मोड
  • रोख
नकाशा

कारचेलिया प्राइमरी हेल्त सेंटर - पुनरावलोकने

द्वारे पुनरावलोकन अनामित •  January 1, 2020
अनुभव चांगला होता

जवळील आरोग्य केंद्र

पत्ता: पो गुणेश्वेल टा माहुवा, निशाल स्ट्रीट, मैं रोड, माहुवा त, माहुवा, सुरत, गुजरात  394240


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upसामायिक करा

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.