ਪਤਾ
ਓਲ੍ਡ 389, ਨ੍ਯੂ 46, ੧੯ਤ ਮੈਂ, ੧ਸ੍ਟ ਬ੍ਲਾਕ,
ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ 560010
ਵਿਭਾਗਾਂ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ
 • ਔਪਥਮੌਲੋਜੀ
 • ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ (ਈਐੱਨਟੀਟੀ)
 • ਫਾਰਮੇਸੀ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
 • ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
 • ਲੈਬ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ
 • ਓਪੀਡੀ
ਅਨੁਭਵ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਸਣ ਆਇ ਕੇਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ:
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਸੀ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ.
 • ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ.
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹਨ.
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਹੈ.
 • ਸੁਵਿਧਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਫ ਹੈ.
 • ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ
ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ
ਵਸਣ ਆਇ ਕੇਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
 • ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ.
 • ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
 • ਨਕਦ
 • ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ
 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਵਸਣ ਆਇ ਕੇਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 5, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  June 26, 2018
ਅਨੁਭਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  June 26, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  June 25, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  June 25, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: 301, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਰਜਪੁਰਂ, ਨਿਯਰ ਇੰਡਣੇ ਗੈਸ, ੩ਰ੍ਦ ਮੈਂ ਰੋਡ, ਓਲ੍ਡ ਏਕ੍ਸਟੇਨ੍ਸ਼੍ਹਨ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560036
ਪਤਾ: 477, ੧ਸ੍ਟ ਮੈਂ, ਬ ਬ੍ਲਾਕ, ਆਏਕਸ ਲੇਯੌਟ, ਕੁੰਡਲਹੱਲੀ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560037
ਪਤਾ: 77, ਬਾਨਸ਼ਨਕਾਰੀ ੩ਰ੍ਦ ਸ੍ਟੇਜ, 110 ਫੀਟ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560085
ਪਤਾ: 17, ਆਪੋਸਿਟ ੯ਤ ਕ੍ਰਾਸ ਬਸ ਸ੍ਟਾਪ, ਵਿਲਸਨ ਗਾਰ੍ਡਨ, ਡ੍ਰਾਇਵ ਮ੍ਹ ਮਾਰੀਗੋਵਡ਼ਾ ਰੋਡ ਹੋਸੁਰ ਰੋਡ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560027

ਨੇੜਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: ਮੇਟਰਨੀਤਯ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਵੀੜਗੋਨਗਰਾ ਪੋਸ੍ਟ, ਬੰਗਲੋਰੇ ਈਸ੍ਟ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560049

ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਪਤਾ: ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ ਆ ਦ ਕਾਲੋਨੀ ਯ੍ਕਟ, ਆਪ੍ਟ੍ਸ, ਬੰਗਲੋਰੇ ਨਾਰ੍ਤ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560063
ਪਤਾ: ਸੁਬਸੇਂਤਰੇ ਅਕੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਤ੍ਯਾਗਰਜ਼ਾ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਆਂਬੇਡਕਰ ਸ੍ਟੈਚ੍ਯੂ, ਅਨੇਕਲ ਤਾਲੁਕ, ਅਨੇਕਲ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  562106
ਪਤਾ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ ਪ ਹ ਸੀ ਆਪ੍ਟ੍ਸ, ਆਰ੍ਮ੍ਡ ਪੋਲੀਸ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਸ੍ਕੂਲ, ਬਗਾਲੁੜੂ ਕ੍ਰਾਸ, ਯੇਲਹਾਂਕਾ, ਬੰਗਲੋਰੇ ਨਾਰ੍ਤ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560063
ਪਤਾ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ ਪ ਹ ਸੀ ਅੱਬਿਗੇਰੇ, ਬੰਗਲੋਰੇ ਨਾਰ੍ਤ, ਬੰਗਲੋਰੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ  560090


Retinal Disorders
Pinkeye
Cataract
Glaucoma

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.